Activitățile principale

Liga Bancherilor din Moldova desfăşoară următoarele activităţi:

 • analiza problemelor de ordin socio-economico-juridic cu care se confruntă societatea și economia Republicii Moldova;
 • ridicarea nivelului calitativ al cunoștințelor în domeniul economic și al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 • acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 • elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei;
 • promovarea imaginii bancherului în societate prin acțiuni de  mențiune a celor mai bune cadre din sectorul bancar și instituirea distincțiilor proprii;
 • reprezentarea intereselor membrilor săi în cadrul parteneriatelor publice private cu autoritățile publice și alte organizații;
 •  stabilirea unui dialog permanent cu  instituțiile financiare internaționale, ce activează în țară;
 •  organizarea și participarea la dezbateri publice, seminare, conferințe, întruniri,  etc., în vederea promovării și realizării scopurilor statutare;
 • acordarea asistenţei consultative de analiză, evaluare şi monitorizare în diverse sectoare ale economiei, dar şi de expertize independente la solicitări ale terțelor parți și din proprie inițiativă  a proiectelor actelor legislative și normative;
 • organizarea unei comunicări eficiente cu mijloacele de informare în masă pentru informarea  instituțiilor vizate dar și a publicului cu referință la opinia Asociației pe diferite subiecte economice de interes sporit pentru societate;
 • desfășurarea unor activități comune cu alte asociații, uniuni etc., dar și cu organizații sindicale și de patronat, în scopuri prevăzute în statut;
 • instituirea  rețelei  teritoriale în țară, dar și peste hotare;
 • angajarea personalului necesar pentru activitatea Asociației, cetățeni ai Republicii Moldova și/sau străini și stabilirea condițiilor de remunerare în conformitate cu legislația Republicii Moldova;
 • desfășurarea altor activități și acțiuni  pentru realizarea scopurilor pentru care a fost constituită, ce nu contravin legislației in vigoare.